Územní svaz

VÝBOR ÚZEMNÍHO SVAZU

Jméno                                                Funkce v ÚS                           Email

Ing. Jan Štípek                                   předseda                                stipek@rybsvaz.cz

JUDr. Alexander Šíma                       místopředseda                       sima@rybsvaz.cz
Michal Blahůšek                                místopředseda,
                                                           předseda odboru
                                                           pro propagaci                         michal.blahusek@seznam.cz

Martin Bílý                                          jednatel                                   bily@rsplzen.cz
Jaroslav Vogl                                     hospodář                                vogl@crsplzen.cz Ing.
Petr Votípka                                       zástupce hospodáře              votipka@klatryb.cz
PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA   zástupce sportovních
                                                           odborů a odboru mládeže    mach@crsplzen.cz
Zdeněk Hanzlíček                            člen VÚS                                 hanzlicek.zdenek@iol.cz
Lumír Pála                                         člen VÚS                                 lumpala@seznam.cz Ing.
Václav Sochor                                  člen VÚS                                 vaclav.sochor@mzp.cz
Ing. Otakar Šour                               člen VÚS                                 ota.sour@seznam.cz
Jan Bauer                                         člen VÚS                                 bauer.ho@seznam.cz
Martina Vlčková                               předsedkyně ekonomické     komise info@ucetni-vama.cz
Mgr.Milan Platzer                             člen VÚS                                 platzer.milan@gmail.com
Václav Voříšek                                 člen VÚS                                 info@crscheb.cz