Územní svaz

VÝBOR ÚZEMNÍHO SVAZU

Jméno                                       Funkce v ÚS                          Email
JUDr. AlexanderŠíma               předseda                               sima@rybsvaz.cz
Michal Blahůšek                       místopředseda                      michal.blahusek@seznam.cz
Martin Bílý                                 jednatel                                 bily@crsplzen.cz
Jaroslav Vogl                            hospodář                               vogl@crsplzen.cz
Ing. Petr Votípka                       zástupce hospodáře             votipka@klatryb.cz
Ing. Václav Rýdl                        předseda odboru ŽP            rydl@mestochodov.cz
Mgr. Karel Mach                       zástupce spt. odb. a mlád.    mach@mmp.plzen-city.cz
Zdeněk Hanzlíček                   člen VÚS                                hanzlicek.zdene@iol.cz
Mgr. Alexandr Horák               člen VÚS                                sasahorak@seznam.cz
Lumír Pála                                člen VÚS                                lumpala@seznam.cz
Ing. Václav Sochor                  člen VÚS                                vaclav.sochor@mzp.cz
Ing. Otakar Šour                      člen VÚS                                ota.sour@seznam.cz
Ing. Jan Štípek                        člen VÚS                                stipek@rybsvaz.cz
Václav Voříšek                        člen VÚS                                info@crscheb.cz